Kurikira Ikiganiro cyose cyatanzwe n’Umuyobozi Mukuru wa RNIT Iterambere Fund kuri Radio @bbfmumwezi youtu.be/T6QKYcVk2U0
Ese inyungu iboneka gute kubizigamiye/abashoye imari mu Kigega RNITIterambereFund? Kurikira ikiganiro ubashe gusobanukirwa , Link : […]